Temel amacımız gençlerin ülkemizin milli ve manevi değerlerine uygun yetişmelerine ortam hazırlamak, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

1. Yurtiçinde ve yurtdışında dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak,

2. İnsanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek,

3. Toplumların sosyoekonomik düzeyini yükseltmek,

4. İnsanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak ,

5. İnsanlar ve ülkeler arasında köprü görevi üstlenmek,

6.Yürürlükteki mevzuat dairesinde memleketin kalkınmasına faydalı hukuki, dini, ahlâki, edebi, içtimai, fenni, sınai ve zirai bilgileri yaymak

7. Özellikle Milli Eğitim Temel Kanununun genel amacında belirtilen millî, ahlâki dinî, mânevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak,

8. Ahlâka ve âdâba uygun olmayan davranışların, içki, kumar ve uyuşturucu gibi fert ve cemiyet hayatında büyük zararlar doğuran kötü alışkanlıkların zararlarını açıklayan yayın yapmak

9.Teknoloji ve iletişim araçlarının yoğun olarak etkisinde kalan ve özellikle kitap okumaktan uzaklaşan fertleri,kitap okumaları için teşvik etmek,özendirmek,bilgi toplumu olabilmek için kitabın değerini ortaya koymak

10.Fertlere spor kültürünü vermek, spor dallarına ilgilerini çekerek boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamaktır.