Okul Takviye Dersleri

5.6.7. ve 8. Sınıflar için
Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Arapça, Türkçe

Liseliler İçin

Matematik, Geometri, Fizik, kimya, biyoloji, İngilizce, Arapça, Edebiyat, Dil Anlatım

Sanat Dersleri

Resim, Ebru, Hat, Kaligrafi, Quilling (Kağıt Kıvırma), Fotoğraf, Sinema, Ney, Gitar, Keman, Yan Flüt, Piyano, Bağlama

Temel Değerler Dersi

Temel Değerler adını verdiğimiz ders içerik olarak İslam dini hususların, manevi değerlerin, gelişim dönemindeki gençlerin bu husustaki değerlerinin farkına vardırılması ve özümsemeleri; ailelerinden, okullarından aldıkları eğitimin tekrarı ve özümsenmesi için bu dersler ile katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve Kur-an’ı Kerim okuma ve anlama çabasını kazandırmak dersimizin amaçlarındandır.