Liman Akademi (İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir)

Liman Gençlik ve Kültür Derneği olarak hazırladığımız projemiz; toplumumuz için duyarlı, kendini yetiştirmiş, maddi ve manevi değerlerine sahip çıkabilen, örf gelenek ananelerine sahip, kendini ifade eden, karşılaştığı sorunlara pratik ve kalıcı çözümler bulan, psikolojik, gelişimsel, bilişsel melekelere sahip gençler yetiştirmek ve bu gençleri tehdit eden zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacı güden bir projedir.

Proje kapsamında öncelikli olarak gençlerimizin okul yaşantılarına destek ve derslerine temel oluşturması adına Matematik, Türkçe, İngilizce ve diğer önem arz eden dersler verilmektedir. Böylece genç arkadaşlarımızın okul derslerinin tekrarı, telafisi ve temeline katkı sağlanacaktır. Bu faaliyetin yanı sıra; gençler üzerinde farkındalık oluşturacak sanat kulüpleri düzenlenmektedir. Bünyemizde oluşturduğumuz gitar, bağlama, piyano, resim vb dersler ile öğrencilerin sosyal yön ve kabiliyetlerini geliştirmek; el beceri, duyuş ve zihin becerilerini üst seviyeye çekmek amaçlanmaktadır. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına ortam hazırlanacak, ayrıca okul, ev ve sosyal ortamlarda oluşabilecek stres durumlarının engellemesi ön görülmektedir. Temel Değerler adını verdiğimiz ders içerik olarak İslam dini hususların, manevi değerlerin, gelişim dönemindeki gençlerin bu husustaki değerlerinin farkına vardırılması ve özümsemeleri; ailelerinden, okullarından aldıkları eğitimin tekrarı ve özümsenmesi için bu dersler ile katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin gelişimsel, bilişsel, duyuşsal durumlarının ölçülmesi adına eğitim dönemi başında ve sonunda çeşitli değerlendirme formları hazırlanmış, bu formlar branş öğretmenlerimizin ve psikoloğumuzun süzgecinden geçerek öğrencilere çeşitli tavsiyeler verilerek onları daha başarılı kılacak alanlara sevk olunması amaçlanmaktadır.

Pojemiz Bayrampaşa Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şubesi ile birlikte yürütülmektedir.